Wymiennik płaszczowo rurowy czynników 
agresywnych

HEATWELL RB

Typ wymiennika, który może być zainstalowany w dowolnym miejscu. Szczególnie przeznaczony dla agresywnych gazów i cieczy.