Parowe podgrzewacze powietrza procesowego

HEATWELL DVF

Wymiennik ciepła wykorzystujący energię pary wodnej do ogrzania powietrza dla celów przemysłowych.