KOTŁY O MOCY POWYŻEJ 1500 kW

HEATWELL SPC

Seria kondensacyjnych wymienników ciepła do gazów wylotowych dla dużych boilerów 
o wydajnościach do 25000 kW.