DANE WEJŚCIOWE 
1. Typ kotła/silnika
2. Paliwo
3. Ilość paliwa Nm3-kg/h
4. Wsp. nadmiaru pow. l
5. Wydajność kotła
6. Ilość spalin kg/h
7. Temperatura wejściowa °C
8. Temperatura wyjściowa °C
9. Max. spadek ciśnienia mbar
10. Oczekiwany efekt kW
11. Ilość wody m3/h
12. Temperatura wejściowa °C
13. Temperatura wyjściowa °C
14. Max. spadek ciśnienia wody mbar
15. Max. długość zabudowy mm
Rubryki: 
1-2-3-7-11-12 : Muszą być wypełnione
4-5 : dobrze jeżeli są te wielkości
8-9-10-13-14-15 : Wielkości potrzebne do szczegółowych obliczeń wymaganych 
od klienta, takich jak, np. spadki ciśnienia
3-6 : potrzebna jedna z nich 
zamawiający

adres
telefon, fax. tel. komórkowy, email